MENU

Kiến thức

Thị Trường Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam 2023: Triển Vọng Nào?

21/05/2023
(Chinhphu.vn) – Ngày 17/5/2023, tại Hà Nội, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và Sở Giao dịch hàng hóa Chicago (CME Group) đã phối hợp tổ chức Hội thảo ...

Nâng Tầm Vị Thế Của Việt Nam Trong Thị Trường Giao Dịch Hàng Hóa Thế Giới

19/05/2023
NDO – Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương) Trần Duy Đông khẳng định thành công bước đầu của thị trường giao dịch hàng hóa Việt ...

Giới Thiệu Phần Mềm CQG Trong Giao Dịch Hàng Hóa Phái Sinh

14/05/2023
Giới thiệu Phần mềm giao dịch hàng hóa phái sinh là CQG, đây là một nền tảng hỗ trợ giao dịch hàng hóa phái sinh cho phép các nhà đầu tư truy cập dữ liệu ...

Các Loại Sản Phẩm Đầu Tư Trong Hàng Hóa Phái Sinh

13/05/2023
Các loại sản phẩm đầu tư có mặt trong ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến là chủ yếu, có 4 nhóm mặt hàng đầu tư chính gồm 1. Nhóm nông sản Ngô ...

Phân Loại Ký Quỹ Trong Giao Dịch Phái Sinh Hàng Hóa

01/05/2023
Ký quỹ là gì? Là số tiền mà nhà đầu tư phải nộp và duy trì trên tài khoản của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán từ giao dịch hàng hóa phái sinh. ...

Hợp Đồng Chênh Lệch (CFD) Trong Giao Dịch Hàng Hoá

30/04/2023
CFD trong thị trường hàng hóa là gì? Hợp đồng chênh lệch hàng hóa (CFD) là các công cụ phái sinh cho phép các nhà giao dịch suy đoán về biến động giá trong ...

Hợp Đồng Mở (OI)

22/08/2022
Hiểu về hợp đồng mở (OI) Hợp đồng mở là tất cả các hợp đồng tương lai đang được nắm giữ bởi những người tham gia thị trường vào cuối mỗi ngày ...

Sự Khác Nhau Giữa Hợp Đồng Kỳ Hạn Và Hợp Đồng Kỳ Hạn Tiêu Chuẩn

16/08/2022
Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Giao dịch trực tiếp giữa người mua và người bán Giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa Không được chuẩn ...

Các Khái Niệm Chính Của Hợp Đồng Tương Lai

16/08/2022
Khái niệm Giải thích Hợp đồng tương lai Là thỏa thuận giữa bên mua và bên bán về một giao dịch diễn ra trong tương lai với mức giá được xác định ...

Thị Trường Hàng Hóa Phái Sinh Là Gì?

16/08/2022
Thị trường hàng hóa là gì? Thị trường hàng hóa được định nghĩa là một thị trường diễn ra các hoạt động mua, bán và giao dịch các sản phẩm nguyên ...

Hợp Đồng Tương Lai Là Gì?

16/08/2022
Khái niệm Hợp đồng tương lai là các thỏa thuận pháp lý trong việc mua hay bán một chứng khoán, hàng hóa hoặc một tài sản nhất định tại một thời điểm ...