MENU

Sản phẩm

[LÚA MÌ] Các Yếu Tố Xác Định Giá Lúa Mì

24/10/2022
Lúa mì là mặt hàng được giao dịch phổ biến thứ năm sau dầu, cà phê, khí đốt và vàng. Chiếm khoảng 21% lượng lương thực của thế giới và tổng thương ...

[DẦU THÔ] Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Dầu Thô (Phần cuối): Ảnh Hưởng Của Địa Chính Trị

22/08/2022
Các cuộc khủng hoảng tại các quốc gia sản xuất dầu thô hay lo ngại về khủng hoảng cũng có thể khiến cho giá dầu thô tăng lên rất đột ngột. Nguyên nhân ...

[DẦU THÔ] Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Dầu Thô (Phần 2): Ảnh Hưởng Của Thiên Tai Đối Với Giá Dầu Thô

22/08/2022
Các yếu tố cả nhân tai và thiên tai đều có thể tác động đến giá dầu thô nếu như nó đủ mạnh và bất ngờ. Dịch bệnh và thiên tai trong giai đoạn gần ...

[DẦU THÔ] Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Dầu Thô (Phần 1): Các “Trader” Là Người Có Ảnh Hướng Lớn Đến Giá Dầu Thô

22/08/2022
Giá dầu thô bị ảnh hưởng rất lớn bởi những nhà giao dịch các hợp đồng tương lai trên thị trường hàng hóa, hành động của các nhà giao dịch này dựa ...

[DẦU ĐẬU TƯƠNG] Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Dầu Đậu Tương Tại Mỹ

22/08/2022
1) Sản lượng đậu tương của Mỹ Sản lượng đậu tương ngày càng tăng ở Mỹ là vấn đề quan tâm của hầu hết các công ty. Khi sản lượng gia tăng, nguồn ...

[ĐẬU TƯƠNG] Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Đậu Tương

21/08/2022
1) Thời tiết Thời tiết có tác động đáng kể đến năng suất cây trồng nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung. Trong chu kỳ trồng trọt, thời tiết bất ...

[LÚA MÌ] 10 Quốc Gia Có Sản Lượng Lúa Mì Lớn Nhất Thế Giới

18/08/2022
1. Hình ảnh hóa sản lượng lúa mì toàn cầu theo quốc gia (2000 – 2020) Lúa mì là thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn của hàng triệu người trên thế giới. Đây ...

Giới Thiệu Phần Mềm Giao Dịch CQG

17/08/2022
1. Giới thiệu phần mềm CQG CQG là đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm giao dịch phái sinh hàng hóa hàng đầu trên thị trường. Nền tảng giao dịch của CQG ...