MENU

Phân tích kỹ thuật

Support And Resistance

23/08/2022
Các mức hỗ trợ và kháng cự là những mốc quan trọng tại những thời điêm mà các lực lượng cung và cầu gặp nhau. Các mức hỗ trợ và kháng cự này được ...

Trendline

21/08/2022
Đường xu hướng (Trendline) là gì? Đường xu hướng (trendline) là đường nối giữa các đỉnh hoặc các đáy để diễn tả hướng đi hiện tại của giá. ...

Fibonacci Retracements

19/08/2022
Fibonacci thoái lui là gì? Các mức thoái lui Fibonacci, có nguồn gốc từ chuỗi Fibonacci là các đường nằm ngang cho biết vùng có thể là hỗ trợ hoặc kháng cự. ...

Bollinger Band

18/08/2022
Dải Bollinger là gì? Bollinger Band là một công cụ phân tích kỹ thuật được xác định bởi 3 đường xu hướng bao gồm một đường trung bình đồng giản đơn ...

Công Thức Đường Trung Bình Trượt Theo Cấp Số Nhân (EMA) Được Tính Như Thế Nào?

18/08/2022
Đường trung bình động luỹ thừa (EMA) là một công cụ chỉ báo trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để theo dõi giá của một khoản đầu tư (như cổ ...