MENU

Dịch vụ khác

Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tiện ích và tối ưu khác bên cạnh các dịch vụ về thị trường hàng hóa.

1. Đối tượng khách hàng

Các khách hàng vừa có nhu cầu tư vấn về hoạt động phòng hộ giá (hedging) đối với các hàng hóa đang nằm trong danh mục kinh doanh của mình như: đậu tương, ngô, lúa mì, đường…hoặc các khách hàng có nhu cầu tư vấn về hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán.

2. Dịch vụ

Chúng tôi sẽ đưa ra các phân tích dựa trên các yếu tố tác động đến giá cả các hàng hóa trên thị trường như: yếu tố cung – cầu, yếu tố mùa vụ cũng như các phân tích về yếu tố vĩ mô khác có thể ảnh hưởng đến xu hướng giá trong dài hạn. Từ đó đưa ra được chiến lược bảo hiểm rủi ro phù hợp cho khách hàng, người đang nắm giữ các hàng hóa vật chất thực tế. Mục đích cốt lõi là tối thiếu hóa các rủi ro biến động giá các hàng hóa trên thị trường và sau cùng là đem đến lợi nhuận trong giao dịch của khác hàng. Chúng tôi sở hữu đội ngũ có chuyên môn tốt, được đào tạo bài bản và sở hữu các chứng chỉ hàng nghề theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể tư vấn về giao dịch các loại tài sản tài chính khác trên thị trường chứng khoán, tùy vào thực tế nhu cầu của khách hàng.