MENU

Môi giới cá nhân

DỊCH VỤ MÔI GIỚI CÁ NHÂN

Chúng tôi có một đội ngũ các chuyên viên môi giới giàu kinh nghiệm có thể hỗ trợ khách hàng thực hiện hoạt động đầu tư tốt nhất, gia tăng khả năng sinh lời trên vốn nhàn rỗi. Đội ngũ môi giới cũng sẽ lắng nghe ý kiến và liên tục phát triển chuyên môn nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

1. Đối tượng khách hàng

Những nhà đầu tư cá nhân có nhu cầu và mong muốn tiếp cận các cơ hội đầu tư trên thị trường hàng hóa thông qua các nhà Môi giới.

2. Dịch vụ môi giới khách hàng cá nhân

Khách hàng được lựa chọn chuyên viên môi giới hoặc công ty sẽ phân bổ chuyên viên môi giới để thực hiện hoạt động tư vấn. Các chuyên viên môi giới là người sẽ cùng đồng hành cùng với khách hàng trong việc tư vấn, quản lý, đưa ra chiến lược giao dịch, đặt lệnh cung cấp các thông tin thị trường cho khách hàng. Ngoài ra, các chuyên viên môi giới đều trải qua quá trình đào tạo và được cấp chứng chỉ hành nghề từ Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Các chuyên viên môi giới luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu khách hàng, cam kết các chuẩn mực đạo đức để có thể đem đến những cơ hội đầu thư tốt nhất cho khách hàng trên thị trường hàng hóa phái sinh.