MENU

Hướng dẫn giao dịch

1. Hồ sơ đăng ký

Các khách hàng bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp cần nộp đầy đủ các loại giấy tờ và hoàn thiện các thông tin sau:

Khách hàng cá nhân

 • CMND/CCCD
 • SĐT, Email
 • Thông tin tài khoản ngân hàng.
 • Chữ ký khách hàng

Khách hàng doanh nghiệp

 • Giấy phép Đăng ký kinh doanh
 • SĐT Email công ty
 • Thông tin tài khoản ngân hàng
 • Thông tin người đại diện của công ty bao gồm: CMND/CCCD, SĐT, Email

Bộ hồ sơ mở tài khoản giao dịch (TKGD) gồm:

 • Hợp đồng đăng ký mở tài khoản
 • Bản công bố thông tin nhận biết rủi ro
 • Bản đăng ký sử dụng nền tảng giao dịch CQG, M-System
 • Thỏa thuân giao dịch hàng hóa trực tuyến

2. Đăng nhập phần mềm

Sau khi hoàn tất các thủ tục, quý khách hàng sẽ được cung cấp một tài khoản để giao dịch trên phần mềm giao dịch hàng hóa CQG.

 • Tải và cài đặt phần mềm giao dịch CQG. Xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm giao dịch trên Desktop và Mobile.
 • Nộp tiền ký quỹ
 • Tiến hành đăng nhập vào phần mềm và bắt đầu giao dịch: Tên đăng nhập của TKGD và mật khẩu của TKGD, bắt đầu giao dịch ngay.
 • Theo dõi tỷ lệ ký quỹ

Xem chi tiết hướng dẫn sử dụng phần mềm giao dịch Tại đây