MENU

Straits Vietnam

Công ty Cổ Phần Đầu Tư SFVN (Straits Vietnam) hoạt động với tư cách Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Mục tiêu của SFVN không chỉ trở thành công ty dẫn đầu thị phần môi giới trong hoạt động giao dịch hàng hóa mà còn cung cấp các dịch vụ chất lượng nhất, được xây dựng bởi đội ngũ chuyên viên có chuyên môn và kinh nghiệm. Nền tảng xây dựng nên chất lượng của dịch vụ là sự chuyên nghiệp, minh bạch và các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp.