MENU

LỊCH GIAO DỊCH

THÁNG 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Tuần 1
 

 

 

1:30 pm

Chỉ số thay đổi giá cả hàng hóa về dịch vụ mà người tiêu dùng mua theo đồng CHF, có nguồn từ Cơ quan chính phủ (Federal Statistic Office)

 

9:00 pm

Mức độ của một chỉ số phổ biến dựa trên các nhà quản lý mua hàng được khảo sát, không bao gồm ngành sản xuất, theo đồng USD, có nguồn từ Viện Quản Lý Cung Ứng (Institute for Supply Management)

 

 

 

 

 

11:30 am

Lãi suất cho vay qua đêm giữa các trung gian tài chính, theo đồng AUD, có nguồn từ Ngân hàng dự trữ Úc (Reserver Bank of Australia)

Báo cáo lãi suất theo đồng AUD, có nguồn từ Ngân hàng dự trữ Úc (Reserver Bank of Australia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 am

Báo cáo lãi suất theo đồng CAD, có nguồn từ Ngân hàng Canada (BOC)

 

Lãi suất mà các tổ chức tài chính lớn vay và cho vay qua đêm theo đồng CAD; có nguồn từ ngân hàng Canada (BOC)

7:30 pm

Số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp lần đầu trong tuần qua theo đồng USD; có nguồn từ Bộ lao động Hoa Kỳ (DOL)

7:30 pm

Chỉ số về thay đổi số lượng người có việc làm trong tháng trước theo đồng CAD; có nguồn từ Cơ quan chính phủ Canada (Statistics Canada)

Tỷ lệ phần trăm lực lượng lao động thất nghiệp và đang tích cực tìm kiếm việc làm trong tháng trước; có nguồn từ Cơ quan chính phủ Canada (Statistics Canada)

Tuần 2

6:50 pm

Thay đổi giá bán hàng hóa của tập đoàn, theo đồng JPY, có nguồn từ Bank of Japan (BOC)

1:00 Pm

Thay đổi số người yêu cầu trợ cấp liên quan đến thất nghiệp trong tháng trước, theo đồng GBP, có nguồn từ văn phòng thống kê Quốc Gia Anh (ONS)

 7:30 pm

Thay đổi giá hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng mua, theo đồng USD, có nguồn từ Cục Thống Kê lao động Hoa Kỳ (BLS)

 

 

 

 

 

 

1:00 pm

Chỉ số hay đổi tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi nền kinh tế, theo đồng GBP (BLS),có nguồn từ văn phòng thống kê Quốc Gia Anh (ONS)

7:30 pm

Thay đổi giá thành phẩm và dịch vụ được bán bởi các nhà sản xuất, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, theo đồng USD, có nguồn từ Cục Thống Kê lao động Hoa Kỳ (BLS)

 

 

 

6:00 pm 

Dự đoán kinh tế của FOMC, theo đồng USD, có nguồn từ Ủy ban thị trường mở Liên Bang (FOMC)

Tuyên bố của FOMC,  được thống kê bởi Ủy ban thị trường mở Liên Bang (FOMC)

Chỉ số lãi suất Liên bang, theo đồng USD, được thống kê bởi Ủy ban thị trường mở Liên Bang (FOMC)

1:30 am

Họp báo FOMC,

có nguồn từ Ủy ban thị trường mở Liên Bang (FOMC)

5:45 pm

Thay đổi giá trị đã điều chỉnh theo lạm phát của tất cả hàng hóa và dịch vụ do nền kinh tế sản xuất, theo đồng NZD, có nguồn từ Statistics Newzealand.

Tin thăm dò

Tuyên bố về chính sách tiền tệ, theo đồng JYP; có nguồn từ Bank of Japan (BOC)

Tin thăm dò

Cuộc họp báo của BOJ, theo đồng JPY, có nguồn từ Bank of Japan (BOC)

9:00pm

Tâm lý thị trường sơ bộ UoM Consumer, theo đồng USD, có nguồn từ đại học MIchigan (University of Michigan)

Tuần 3

7:30 pm

Mức độ chỉ số khuếch tán dựa trên cuộc khảo sát nhà sản xuất ở bang New York, được báo cáo từ Ngân hàng dự trữ liên bang New York (Fed)

Tin thăm dò

Báo cáo chính sách tiền tệ, có nguồn từ Quốc Hội Anh Quốc (UK Parliament)

 

 

 

1:00 pm

Chỉ số về sự thay đổi số người yêu cầu trợ cấp liên quan đến thất nghiệp trong tháng trước, có nguồn từ văn phòng thống kê Quốc Gia Anh (ONS)

7:30 pm

Chỉ số về sự thay đổi giá cả hàng hóa và dịch vụ được mua bởi người tiêu dùng ở Canada, được báo cáo bởi Cơ quan chính phủ Canada (Statistic Canada)

 

8:30 pm

Thay đổi giá mà doanh nghiệp và chính phủ trả cho lao động, không bao gồm tiền thưởng, có nguồn từ Cục thống kê Úc (ABS)

 

8:30 am

Thay đổi số lượng người có việc làm trong tháng trước,có nguồn từ Ủy ban thị trường mở  (ABS)

Tỷ lệ phần trăm của tổng lực lượng lao động thất nghiệp và tích cực tìm kiếm việc làm trong tháng trước, có nguồn từ Cục thống kê Úc (ABS)

7:30 pm

Số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp lần đầu trong tuần qua, có nguồn từ Bộ lao động Hoa Kỳ (DOL)

 

7:30 pm

Thay đổi tổng giá trị bán hàng ở cấp độ bán lẻ, không bao gồm ô tô, có nguồn từ Cơ Quan Chính Phủ Canada (Statistic Canada)

Thay đổi trong tổng giá trị bán hàng ở cấp độ bán lẻ, có nguồn từ Cơ Quan Chính Phủ Canada (Statistic Canada)

 

Tuần 4

3:00 pm

Mức độ của một chỉ số phổ biến dựa trên các nhà quản lý mua hàng, được khảo sát trong ngành sản xuất, có nguồn từ S&P global.

 

8:45 pm

Mức độ của một chỉ số phổ biến dựa trên các nhà quản lý mua hàng được khảo sát trong ngành sản xuất,có nguồn từ S&P global.

Mức độ của chỉ số phổ biến dựa trên các nhà quản lý mua hàng được khảo sát trong ngành dịch vụ, có nguồn từ S&P global.

9:00 am

Lãi suất mà tại đó các ngân hàng cho các ngân hàng khác vay số dư được giữ tại RBNZ qua đêm, có nguồn từ Ngân hàng dự trữ New  Zealand (Reserve Bank of New zealand)

Bảng thống kê chính sách tiền tệ, có nguồn từ Ngân hàng dự trữ New Zealand (Reserve Bank of New zealand)

 

1:00 am 

Biên bản họp chính sách tiền tệ,có nguồn từ Cục dự trữ Liên Bang Mỹ (FOMC)

7:30 pm

Số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp lần đầu trong tuần qua,có nguồn từ Bộ lao động Hoa Kỳ (DOL)

 

7:30 pm

 

Thay đổi giá hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng mua, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, có nguồn từ Phòng phân tích kinh tế  (Bureau of Economic Analysis)