MENU

Kiến thức giao dịch

[DẦU THÔ] Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Dầu Thô (Phần 2): Ảnh Hưởng Của Thiên Tai Đối Với Giá Dầu Thô

22/08/2022
Các yếu tố cả nhân tai và thiên tai đều có thể tác động đến giá dầu thô nếu như nó đủ mạnh và bất ngờ. Dịch bệnh và thiên tai trong giai đoạn gần ...

[DẦU THÔ] Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Dầu Thô (Phần 1): Các “Trader” Là Người Có Ảnh Hướng Lớn Đến Giá Dầu Thô

22/08/2022
Giá dầu thô bị ảnh hưởng rất lớn bởi những nhà giao dịch các hợp đồng tương lai trên thị trường hàng hóa, hành động của các nhà giao dịch này dựa ...

[DẦU ĐẬU TƯƠNG] Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Dầu Đậu Tương Tại Mỹ

22/08/2022
1) Sản lượng đậu tương của Mỹ Sản lượng đậu tương ngày càng tăng ở Mỹ là vấn đề quan tâm của hầu hết các công ty. Khi sản lượng gia tăng, nguồn ...

[ĐẬU TƯƠNG] Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Đậu Tương

21/08/2022
1) Thời tiết Thời tiết có tác động đáng kể đến năng suất cây trồng nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung. Trong chu kỳ trồng trọt, thời tiết bất ...

Trendline

21/08/2022
Đường xu hướng (Trendline) là gì? Đường xu hướng (trendline) là đường nối giữa các đỉnh hoặc các đáy để diễn tả hướng đi hiện tại của giá. ...

Fibonacci Retracements

19/08/2022
Fibonacci thoái lui là gì? Các mức thoái lui Fibonacci, có nguồn gốc từ chuỗi Fibonacci là các đường nằm ngang cho biết vùng có thể là hỗ trợ hoặc kháng cự. ...

Bollinger Band

18/08/2022
Dải Bollinger là gì? Bollinger Band là một công cụ phân tích kỹ thuật được xác định bởi 3 đường xu hướng bao gồm một đường trung bình đồng giản đơn ...

Công Thức Đường Trung Bình Trượt Theo Cấp Số Nhân (EMA) Được Tính Như Thế Nào?

18/08/2022
Đường trung bình động luỹ thừa (EMA) là một công cụ chỉ báo trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để theo dõi giá của một khoản đầu tư (như cổ ...

[LÚA MÌ] 10 Quốc Gia Có Sản Lượng Lúa Mì Lớn Nhất Thế Giới

18/08/2022
1. Hình ảnh hóa sản lượng lúa mì toàn cầu theo quốc gia (2000 – 2020) Lúa mì là thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn của hàng triệu người trên thế giới. Đây ...

Giới Thiệu Phần Mềm Giao Dịch CQG

17/08/2022
1. Giới thiệu phần mềm CQG CQG là đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm giao dịch phái sinh hàng hóa hàng đầu trên thị trường. Nền tảng giao dịch của CQG ...

Sự Khác Nhau Giữa Hợp Đồng Kỳ Hạn Và Hợp Đồng Kỳ Hạn Tiêu Chuẩn

16/08/2022
Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Giao dịch trực tiếp giữa người mua và người bán Giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa Không được chuẩn ...

Các Khái Niệm Chính Của Hợp Đồng Tương Lai

16/08/2022
Khái niệm Giải thích Hợp đồng tương lai Là thỏa thuận giữa bên mua và bên bán về một giao dịch diễn ra trong tương lai với mức giá được xác định ...